top of page

Born 30.04.2002 after Ch. Flatham's Malln Bårta Kalln & Calzeat Brown As A Berry

 

Calzeat Copyright

Calzeat Contradiction

Calzeat Conspicuos

Calzeat Connection

Calzeat Carefree

Calzeat Chocoholic

Calzeat Cafè-Au-Lait

Calzeat Cappuccino

Calzeat Carisma

LP1 Calzeat Cloetta

HD: B ED: ua           1junkl

                                CK

HD: A ED: ua

HD: B                       CK

 

 

 

HD: A                      CERT   2nbkl jakt

HD: B

HD: A                       1jakl     1nbkl jakt  ekl spår

bottom of page